Ariol Boot HC Zip

کد محصول : 20625 کد مدل : 205310026048
3,418,800 تومان 4,884,000 تومان

رویه : این محصول از ترکیب چرم طبیعی،پارچه و کش ساخته شده .ترکیب چرم وپارچه،ظاهری اسپرت به بوت داده است .در ضمن تنفس پذیری چرم و پارچه باعث به وجود آمدن محیط سالم داخل کفش می گردد.

آستر کفش : از پارچه تهیه شده که به نرمی و راحتی همچنین گردش هوای بهتر داخل کفش کمک می کند

کفی داخلی : این محصول از چرم و اسفنج ساخته شده که باعث نرمی و راحتی پا می شود و پا را خشک نگه می دارد.در ضمن کربن فعال به کار رفته در کفی ، محیط مطبوعی داخل کفش به وجود می آورد.

زیره : این کفش ازپی یو تهیه شده و به روش تزریق مستقیم به رویه متصل شده است که محکم ترین روش اتصال زیره به رویه می باشد. این زیره جذب شوک دارد که راحتی کفش را دو چندان نموده و در عین حال بسیار مقاوم می باشد.

این محصول با طراحی ساده در گروه کفش های کژوال دنیلی قرار می گیرد. این محصول مناسب برای استفاده روزمره بوده وهمچنین به دلیل استفاده از پارچه در رویه بوت، امکان ست پذیری بالا با لباس های کژوال واسپرت را برای شما فراهم می کند.در ضمن استفده از کش در ساخت رویه باعث راحتی در استفاده می گردد.رویه : این محصول از ترکیب چرم طبیعی،پارچه و کش ساخته شده .ترکیب چرم وپارچه،ظاهری اسپرت به بوت داده است .در ضمن تنفس پذیری چرم و پارچه باعث به وجود آمدن محیط سالم داخل کفش می گردد.

آستر کفش : از پارچه تهیه شده که به نرمی و راحتی همچنین گردش هوای بهتر داخل کفش کمک می کند

کفی داخلی : این محصول از چرم و اسفنج ساخته شده که باعث نرمی و راحتی پا می شود و پا را خشک نگه می دارد.در ضمن کربن فعال به کار رفته در کفی ، محیط مطبوعی داخل کفش به وجود می آورد.

زیره : این کفش ازپی یو تهیه شده و به روش تزریق مستقیم به رویه متصل شده است که محکم ترین روش اتصال زیره به رویه می باشد. این زیره جذب شوک دارد که راحتی کفش را دو چندان نموده و در عین حال بسیار مقاوم می باشد.

این محصول با طراحی ساده در گروه کفش های کژوال دنیلی قرار می گیرد. این محصول مناسب برای استفاده روزمره بوده وهمچنین به دلیل استفاده از پارچه در رویه بوت، امکان ست پذیری بالا با لباس های کژوال واسپرت را برای شما فراهم می کند.در ضمن استفده از کش در ساخت رویه باعث راحتی در استفاده می گردد.