مشتری گرامی / پاسخ دهنده محترم
با سلام
احتراما پرسشنامه زیر مربوط به پژوهشی با عنوان " یک مطالعه اکتشافی جهت استخراج مولفه های بومی تاثیر گذار بر خرید آنی( یا ناگهانی یا بدون برنامه ریزی قبلی)، مورد مطالعه برند کیف و کفش دنیلی" طراحی شده است. با یادآوری اینکه اين پرسشنامه بدون نام پاسخ دهنده طراحي شده، لطفا با تكميل دقيق، صحیح و صادقانه اين پرسشنامه، ما را از نظرات ارزشمند خود در راستاي ارائه راهكارهاي علمي به برند کیف و کفش دنیلی و سایر دست اندرکاران صنعت خرده فروشی در ایران بهره مند فرمائيد. پيشاپيش از حسن توجه و همكاري شما در تكميل اين پرسشنامه كمال تشكر و قدرداني را داریم.

1= کاملا مخالفم 2= مخالفم 3= نظری ندارم 4= موافقم 5= کاملا موافقم
پرسشنامه دنیلی پرسشنامه دنیلی
زن مرد
20-25 26-30 31-40 41-50 بیشتر از 50 سال
دیپلم و فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری و بالاتر
3-4 میلیون تومان 4-5 میلیون تومان 5-7 میلیون تومان بیشتر از 7 میلیون تومان