سوالات متداول


شعب دنیلی کجاست؟

چگونه می شود محصولات را سفارش داد.

در صورتی که سایز کفش ارسالی اندازه نباشد, آیا کفش را تعویض یا پس می گیرید؟

تا چه مدت می توان تعویض سایز یا مدل راانجام داد؟

در چه صورت کفش تعویض می شود؟

شرایط گارانتی شامل چه موضوعاتی می باشد؟